Onderzoek naar behandeling van bekkenklachten en rugpijn

Wat weten we uit onderzoek naar zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn?

Een groeiend aantal wetenschappelijke publicaties vertellen ons de resultaten van het onderzoek naar zwangerschapsgerelateerde Bekkenpijn en Rugpijn. Op PubMed Health en andere zoekmachines kunt u met de zoekwoorden Pelvic Girdle, Sacroiliac Pain, Symphysis Pubis Dysfunction vele studies en reviews vinden. Er is nog veel onduidelijkheid over de beste benadering van bekkenpijn. Hieronder slechts een paar uitkomsten uit onderzoek:

  • Ongeveer 45% van alle zwangere vrouwen en 25% van alle vrouwen na de bevalling (postpartum) hebben klachten van bekkenpijn en/of rugpijn. Deze percentages zakken ongeveer 20 procent als je de milde klachten eruit haalt. Zwaar werk, eerdere lage rugpijn en eerdere zwangerschaps-gerelateerde bekken-/ en rugpijn zijn risicofactoren. Wu et al, 2004
  • Zwangerschapsgerelateerde Bekkenpijn en Rugpijn zijn veelvoorkomende problemen met significante fysieke, psychologische, en socioeconomische implicaties. Vermani et al, review 2010
  • Pelvic girdle pain (PGP) is een engelse term die gebruikt wordt voor aan zwangerschap gerelateerde pijn in de lumbosacrale, sacroiliacale and symphysis pubis gewrichten. Zwangerschapshormonen en fysieke veranderingen verhogen het risico van bewegingsproblemen in de zwangerschap. De ernst van de klachten varieert van milde pijn die controleerbaar is tot een ernstig invaliderend symptomenbeeld. Keriakos et al, review 2011
  • Lage rug/bekkenpijn symptomen en de impact hiervan op dagelijkse activiteiten in week 36 van de zwangerschap kan worden voorspeld door psychologische determinanten eerder in de zwangerschap: de combinatie van ervaren stress en fysieke beperkingen in week 24 blijkt de beste voorspeller van lichamelijke beperkingen later in de zwangerschap. Bakker et al, 2013
  • We vonden drie thema's die het dagelijks leven van de vrouwen met bekkenpijn beïnvloeden: 1) activiteit en pijn, 2) gebrek aan erkenning van pijn en beperking, en 3) rolveranderingen. Een dagelijks leven met pijn en beperkte lichamelijke activiteit was moeilijk te accepteren en een aantal vrouwen voelde zich ontmoedigd, geïsoleerd en eenzaam. Desondanks hadden de vrouwen een positieve houding ten opzichte van hun problemen, mogelijk vergrootte deze hun vaardigheid om met de problemen om te gaan. Onze bevindingen onthulden ook het belang van wederzijdse beïnvloeding van de vrouw en haar omgeving, en dat sociale steun een cruciale rol speelt. Engeset et al, 2014
  • In februari 2017 is Cecile Röst afgestudeerd in Evidence Based Practice in Healthcare aan de Universiteit van Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek bestond uit het ontwikkelen en valideren van een vragenlijst voor bekkenpijnpatiënten: de Overall Complaints Index for Pelvic Girdle Pain. In de vragenlijst zijn vier domeinen opgenomen die horen bij bekkenpijn: 1) pijn in dagelijkse activiteiten, 2) participatieproblemen, 3) pijnlokalisaties en 4) sociale en emotionele factoren. Meer informatie volgt.