Nieuwe module: Veilige manuele technieken bij bekkenproblemen

Op 12 september vindt in Eindhoven een nieuwe verdiepingsmodule voor onze geregistreerde therapeuten plaats: Tijdens en na de zwangerschap hebben vrouwen vaak last van gewrichtsbeperkingen. Manuele therapie kan een belangrijke tussenrol spelen bij het verhelpen van deze klachten. In deze praktijkgerichte cursus leert u veelgebruikte manuele technieken voor de behandeling van bekkenpijn. Het zijn zachte technieken die met snelle bewegingen worden uitgevoerd. Hiermee brengt u vastgelopen gewrichten weer in beweging. U gaat tijdens deze korte cursus daadwerkelijk aan de slag. Na deze cursus kunt u dus de verschillende methoden toepassen en gewrichtsbeperkingen snel en veilig behandelen en waar mogelijk helemaal wegnemen.

Meer weten? U vindt de informatie bij Pro Education