Alleen wanneer therapeuten in de therapie van Cecile Röst zijn nageschoold en een theorie-examen met succes hebben afgelegd, wordt hun adres op deze site geplaatst. Het jaartal onder hun naam geeft aan wanneer zij het examen opnieuw kunnen afnemen en zo hun plaatsing kunnen verlengen.
Therapeuten die ook inwendig mogen werken en hier een lange nascholing voor hebben gevolgd staan vermeld als geregistreerd bekkenfysiotherapeut.

De Belgische therapeuten hebben allen de nascholing gevolgd. De vetgedrukte namen zijn van therapeuten die inmiddels geslaagd zijn voor het examen.