Cecile Röst, Orthopedisch Manueel Therapeut

Cecile woont en werkt in Leiden. Ze beheert Centrum BTR, een paramedisch centrum waarin ook MoVeS Manuele Therapie en Fysiotherapie huisvest. Haar therapeutische carrière heeft in het teken gestaan van het behandelen van vrouwen en kinderen. Werken in Pakistan, daarna Duitsland en weer in Nederland, vele jaren nascholing in kinderfysiotherapie, sensorische integratietherapie en manuele therapie hebben haar gedachtegoed richting gegeven. Cecile, zelf zesde kind uit een groot gezin, richtte aanvankelijk haar werk op kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.

In de zwangerschap van haar derde kind kreeg Cecile opnieuw ernstige bekkenklachten. Na het bedenken van oefeningen en houdingen om haar eigen bekkenklachten onder controle te krijgen heeft haar werk een andere richting gekregen. De succesformule van de voor haar zelf bedachte oefeningen bleek snel na haar bevalling: na de eerste patiënt met bekkenklachten te hebben behandeld, is ze overspoeld met aanvragen voor behandeling, uit binnen- en buitenland kwamen er via via patiënten op haar praktijk af, vele honderden per jaar. Het stopte niet bij het behandelen van vrouwen, en Cecile is zich gaan verdiepen in wetenschappelijk onderzoek om uit te zoeken of en zo ja, waaróm deze aanpak effectief is. Het serieuze verdiepingswerk heeft geleid tot internationale publicaties, lezingen, en vele cursussen. Begin 2017 hoopt Cecile af te studeren aan de Universiteit van Amsterdam als Klinisch Epidemioloog. Daarna zal zij haar carrière voortzetten met wetenschappelijk onderzoek naar de behandelingen voor bekkenpijnklachten.

Susannah Britnell, PT

Susannah studeerde aan de Manchester University, Engeland, en haalde daar haar BSc Honours Degree in Physiotherapy in 1997. Ze is tevens gespecialiseerd in bekkenfysiotherapie. In 2001 werd ze gediplomeerd manueeltherapeut. Susannah werkt in Vancouver, BC, Canada.  Ze werkt in een interdisciplinair team van het 'Centre for Pelvic Pain & Endometriosis' in het BC Women’s Hospital and Health Centre. Het merendeel van haar patienten heeft chronische bekkenpijnklachten. Het is Susannah's grote passie om deze vrouwen te helpen om alle jaren van pijn en beperkingen achter zich te laten. Daarnaast maakt ze zich sterk om de cirkel van chronische pijn bij vrouwen te voorkomen door les te geven aan andere fysiotherapeuten in de Röst methode. Susannah's enthousiaste en secure manier van werken en lesgeven heeft vele therapeuten in Canada en daarbuiten geïnspireerd.

Cecile en Susannah geven als onderwijzend duo al jaren de Rost Therapy cursussen in alle grote steden van Canada, en hebben samen deze website en de app Rost Moves Mamas ontwikkeld.

Sofía Quitana, Bekkenfysiotherapeut

Sofía Quintana is algemeen - en bekkenfysiotherapeut. Ze komt uit Spanje, maar heeft een aantal jaren doorgebracht in Zuid-Amerika. Ze vestigde zich in Nederland in 2010, waar ze haar eigen praktijk heeft en zich specialiseerde in Prenatale Fysiotherapie. Ze is naast haar beroep als fysio ook  journalist, vertaler (ze heeft het boek van C. Rost Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap vertaald in het Spaans) en is talendocent. Sinds 2017 zet Sofía RTh cursussen op in Spanje en is docent & vertegenwoordiger van Rost Therapy in Spaanstalige landen.

Sofía heeft 2 kinderen en is ervaringsdeskundige met ernstige bekkenpijn tijdens beide zwangerschappen. Deze ervaringen hebben bijgedragen aan haar passie om andere vrouwen te helpen die eveneens kampen met bekkenpijnproblemen. Ze creëerde de blog Dolor pélvico en el embarazo in 2015 om bekkenpijngerelateerde inhoud te publiceren in het Spaans. 

Voor vragen, informatie of contact met Sofía kunt u mailen naar rosttherapy@gmail.com, met vermelding van 'Sofia Quintana' als onderwerp.